2013 Klucz Odpowiedzi

Posted on | Views: 1

  • EGZAMIN GIMNAZJALNY - CKE

    egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2012/2013 czĘŚĆ humanistyczna jĘzyk polski rozwiĄzania zadaŃ i schematy punktowania gh-p1-132 kwiecieŃ 2013

    [Filename: KLUCZ-PUNKTOWANIA_GH-P1-132.pdf] - Read File Online

  • Drodzy Uczniowie! - CKE

    Drodzy Uczniowie! Egzamin maturalny obowiązujący od 2015 roku w nowej formule rozstrzyga, czy maturzysta zdał maturę, oraz ocenia jego umiejętności dla celów

    [Filename: List-Minister-Edukacji-Narodowej-Krystyny-Szumilas-do-przyszlych-Maturzystow.pdf] - Read File Online

Tags: 2013 Klucz Odpowiedzi EGZAMIN GIMNAZJALNY CKE Drodzy Uczniowie CKE