Inspectoratul Teritorial De Munca Vrancea

Posted on | Views: 1

 • itmvrancea.ro

  INSPECOIA MUNCH INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÄ VRANCEA Dosarul de înscriere la examen/concurs Va contine în mod obligatoriu : copie de pe carnetul de muncä

  [Filename: anunt.pdf] - Read File Online

 • www.itmvrancea.ro

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÅ VRANCEA Str.: Dimitrie Cantemir, 10; cod

  [Filename: pasti.pdf] - Read File Online

 • INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ŞI DE VÂN ĂTOARE

  INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC privind carnetul de munca Vrancea conform datelor analizate care rezulta din fuzionarea ocoalelor silvice Adjud si

  [Filename: 5080_Raport%20de%20activitate%20a%20ITRSV%20Focsani%20pentru%20anul%202011.pdf] - Read File Online

 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a JudeŃului Vrancea

  Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani Lefter Sorin Inspector Sef de Munca Marina Dantis Director 6 CCIA Vrancea Vornic Sorin

  [Filename: 390.] - Read File Online

 • RAPORT privind accidentele de munca si bolile profesionale

  1 www.itmbuzau.ro Nr. 5365/24.03.2014 RAPORT privind accidentele de munca si bolile profesionale inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in anul 2013

  [Filename: itm%202013%20prefectura.pdf] - Read File Online

 • INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VRANCEA

  Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea EUGEN CIORICI-Director executiv Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea ADRIAN BUZDRUG-Comisar ~ef

  [Filename: Ordin%20Prefect%20Nr%20196_2009-03-30_12-57-35.pdf] - Read File Online

 • www.mmuncii.ro

  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÄ transmise de catre angajatori in registrul in format electronic la Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea: REPREZENTANTLEGAL

  [Filename: DosarReprezLigaProducAgricoliROp5.pdf] - Read File Online

 • IN AŢENŢIA ANGAJATORILOR

  completat carnetele de munca, după ridicarea lor de la I.T.M. Vrancea, iar carnetul de muncă a fost păstrat şi completat de Inspectoratul Teritorial de

  [Filename: predare%20carnete.pdf] - Read File Online

 • DECLARA ŢIE DE AVERE

  de Sef birou control relatii de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj , Vrancea Agricol 2010 3.94 ha 1/2 Mostenire Ioan Dumitru

  [Filename: ioan_dana.pdf] - Read File Online

Tags: Inspectoratul Teritorial De Munca Vrancea Itmvrancea Ro Itmvrancea Ro Mmuncii Ro IN A EN IA ANGAJATORILOR DECLARA IE DE AVERE