Ocena Opisowa Ucznia Klasy I Semestr I

Posted on | Views: 1

Tags: Ocena Opisowa Ucznia Klasy I Semestr I OPISOWA OCENA R DROCZNA OPISOWA OCENA R DROCZNA Kompetencje I Zachowania PTDE OCENIANIE W KLASACH I III WEWN TRZSZKOLNY WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA