Simulare Bacalaureat 2013

Posted on | Views: 1

 • Anexa nr. 3 ş ăş urarea simul ării evalu ă ţionale

  Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. _____, privind organizarea şi desf ăş urarea simul ării evalu ării na ţionale pentru absolven ţii clasei a VIII-a şi a

  [Filename: 06_Anexa-nr.-3-Lista-continuturi-simulare_bac_cls_11_din-15-noi.pdf] - Read File Online

 • Simulare Evaluare National 4 februarie 2013 Proba scris la

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Simulare Evaluare Natională – 4 februarie 2013

  [Filename: subiect_simulare_EN_mate.pdf] - Read File Online

 • Anexa nr. 2

  Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. _____, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării

  [Filename: document-2014-02-13-16602600-0-lista-continuturi-simulare.pdf] - Read File Online

 • ismb.edu.ro

  s.s.M.è Simularea examenului de Evaluare Nationalä ( pentru elevii claselor a Vlll-a) Simularea Probei de Limba 9i literartura românä — 18 februarie 2014

  [Filename: procedura%20ismb.pdf] - Read File Online

 • ismb.edu.ro

  23 - 27 Februarie 2015 didactice debutante Simularea examenului de Evaluare Nationalä 2015 de studiu si a planului centralizat de inspectii al ISMB

  [Filename: gmc_sem_II_2014_2015.pdf] - Read File Online

Tags: Simulare Bacalaureat 2013 Anexa Nr 2 Ismb Edu Ro Ismb Edu Ro