Simulare Bacalaureat 2013

Posted on | Views: 1

  • Anexa nr. 2 - SUBIECTE EXAMENE NAŢIONALE 2013 - 2014

    Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. _____, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării

    [Filename: 03_Anexa%20nr.%202_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf] - Read File Online

  • ismb.edu.ro

    s.s.M.è Simularea examenului de Evaluare Nationalä ( pentru elevii claselor a Vlll-a) Simularea Probei de Limba 9i literartura românä — 18 februarie 2014

    [Filename: procedura%20ismb.pdf] - Read File Online

Tags: Simulare Bacalaureat 2013 Ismb Edu Ro