Yambis Cevresehircilik Gov Tr

Posted on | Views: 1

 • www.bahaettinsari.com

  (YAMBÌS) ile yapl ruhsatma tabi insaat yapan irsaat ve tesisat müteahhitlerinin kayžt alttna hfžn://vambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan Girisi"

  [Filename: 2011.12.28-M%C3%BCteahhitlik-bigi-sistemi-yambisyazi1.pdf] - Read File Online

 • YAPI MÜTEAHH TL B L M S STEM (YAMB S - csb.gov.tr

  Ayr1ca; http://yambis.csb.gov.tr adresinde yer alan Microsoft Word - BILGI NOTU-YAMBİS Projesi 07 12 2011 Created Date: 1/17/2012 7:12:47 AM

  [Filename: yetkibelgesinumarasiverilmesi%281%29.pdf] - Read File Online

 • yambis.csb.gov.tr

  numaralarl ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr Elektronik AE : www.cevresehircilik. gov.tr Ayrmtlll Bilgi Íçin irtibat: Sirin Gülcen EREN $1). Md.

  [Filename: yambisyazi2.pdf] - Read File Online

 • MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ MÜRACAATI - csb.gov.tr

  http://yambis.cevresehircilik.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. İnternet başvurusu resimli anlatımı aşağıdadır. Kurumumuza teslim

  [Filename: webmenu6828.pdf] - Read File Online

 • yambis.csb.gov.tr

  Elektronik Až : wwvv.cevresehircilik. gov.tr . T.C. ÇEVRE VE BAKANLIGI Mesleki Hizmetler Genel Müdürliigü say -B.09.O.MHG.O.11.OO.OO-010.06/ C (

  [Filename: genelge20124.pdf] - Read File Online

 • Müteahhitlerin Dikkatine!

  (YAMBİS) oluşturulmuştur. Öte yandan, http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan "Vatandaş girişi" linkinden elektronik formu

  [Filename: Say%C4%B1-5.pdf] - Read File Online

 • www.balmim.org.tr

  numaralart ile http://yambis.cevresehircilik-gov.tr adresinden "Vatanda§ Girisi" link-inden yetki belgesi numaralan olup, olmadlžlnl sorgulayabilmektedir.

  [Filename: 1334222271.pdf] - Read File Online

 • h41 tt 12011 - Yapi Denetim Dernegi izmir

  http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan "Vatandaş Girişi" linkinden elektronik ortamda başvuru yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda

  [Filename: Yambis.pdf] - Read File Online

Tags: Yambis Cevresehircilik Gov Tr Bahaettinsari Yambis Csb Gov Tr Yambis Csb Gov Tr M Teahhitlerin Dikkatine Balmim Tr